• บริการรถตู้ รับ-ส่ง แบบส่วนตัว
  500.00 บาท
  600.00 บาท  (-17%)
 • บริการรถตู้แบบ (ครึ่งวัน) รวมค่าน้ำมัน
  2,000.00 บาท
  2,300.00 บาท  (-13%)
 • บริการรถตู้แบบ รวมค่าน้ำมัน (เต็มวัน)
  2,800.00 บาท
  3,000.00 บาท  (-7%)