• บริการรถตู้ รับ-ส่ง แบบส่วนตัว
  500.00 บาท
  600.00 บาท  (-17%)
 • รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (Commuter 8-9 Seat)
  2,000.00 บาท
  2,200.00 บาท  (-9%)
 • บริการรถตู้แบบ (ครึ่งวัน) รวมค่าน้ำมัน
  2,000.00 บาท
  2,300.00 บาท  (-13%)
 • รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (New Commuter 8-9 Seat)
  2,500.00 บาท
  3,000.00 บาท  (-17%)
 • บริการรถตู้แบบ รวมค่าน้ำมัน (เต็มวัน)
  2,800.00 บาท
  3,000.00 บาท  (-7%)
 • โปรแกรมวันเดย์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
  2,900.00 บาท
  3,500.00 บาท  (-17%)
 • โปรแกรมวันเดย์ หมู่เกาะห้อง
  3,900.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-13%)
 • รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (Business Class 5 Seat)
  8,000.00 บาท
  10,000.00 บาท  (-20%)
 • โปรแกรมวันเดย์ หมู่เกาะพีพี
  14,500.00 บาท
  17,000.00 บาท  (-15%)