• รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (Commuter 8-9 Seat)
  2,000.00 บาท
  2,200.00 บาท  (-9%)
 • รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (New Commuter 8-9 Seat)
  2,500.00 บาท
  3,000.00 บาท  (-17%)
 • รถตู้เช่าพร้อมคนขับ (Business Class 5 Seat)
  8,000.00 บาท
  10,000.00 บาท  (-20%)